Konfidentsiaalsuspoliitika


Privātuma Politikā jebkura personu vietniekvārda “Jūs” locījuma izmantošana nozīmē jebkuru www.vorwartspharma.lv (turpmāk – Vietne) apmeklētāju. Personu vietniekvārda “mēs” locījumi norāda uz uzņēmumu SIA VORWARTS PHARMA.

Mēs nodrošinām, lai mūsu Vietnes apmeklētāji, kuru personas dati tiek apstrādāti, uzticētos mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Šī Privātuma Politika sniedz informāciju par to kā tiek vākti un izmantoti tīmekļa Vietnes apmeklētāju personas dati.


PRIVĀTUMS UN DROŠĪBA

Vietnes apmeklētāju tiesības uz privātumu ir ņemtas vērā un nav veikta nekāda personīgās informācijas ievākšana par Jums šajā vietnē bez Jūsu atļaujas.

Šajā lapā netiek ievākti Jūsu personas dati, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu vai veicot zvanu). Jebkura informācija, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā nav pieejama trešajām personām un tiek izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzat.

Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Vietnes interneta veikala darbību un lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības. Atstājot savus personas datus, Jūs piekrītat saņemt zvanus, e-pasta paziņojumus par pirkuma norisi un preci, nogādātu uz norādīto adresi.

Saņemot apmeklētāju pieteikumus, uzņēmumam var rasties tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdu gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Jūsu personas datu glabāšanas termiņš – divi gadi no iesniegšanas brīža. Jums ir tiesības piekļūt savai personīgajai informācijai un pieprasīt, lai jūsu personīgie dati tiktu laboti, atjaunināti vai dzēsti.

Vietnē var būt izvietotas saites uz ārējām mājas lapām, kuras var sniegt papildu informāciju par produktu. SIA VORWARTS PHARMA nav saistīts ar ārējām tīmekļa vietnēm un neatbild par to saturu un funkcionalitāti.


PERSONAS DATU APMAIŅA PASŪTĪJUMA APSTRĀDES KONTEKSTĀ

Datu apmaiņa var būt nepieciešama, lai īstenotu produka apmaksu un piegādi. Izvēloties Paypal kā maksājuma pakalpojuma sniedzēju, maksājumu apstrādes procesā dati tiek apstrādāti saskaņā ar “PayPal” datu aizsardzības paziņojumu. Lai piegādātu Jūsu pasūtīto preci uz norādīto adresi, sniegtie personas dati tiek nodoti attiecīgajam pārvadātājam.


IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mums ir tiesības veikt izmaiņas Privātuma Politikā jebkurā laikā bez brīdinājuma, publicējot tās tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma Politika”.