Internetikaupluse kasutamistingimused


Šie noteikumi piemērjojami interneta veikala vietnes www.vorwartspharma.lv (turpmāk – Vietne) izmantošanai.


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Apmeklējot vai lietojot Vietni, persona, kas apmeklē vai izmanto Vietni ir uzskatīta par Vietnes Lietotāju (turpmāk – Lietotājs). Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

1.2. SIA VORWARTS PHARMA, vienotais reģistrācijas numurs 50203197781, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) izvieto saturu un sniedz interneta veikala pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Vietnē ir izvietoti produkti ar iespēju tos iegādāties (turpmāk – Preces) un Lietotājs ir tiesīgs iegādāties Vietnē pieejamās Preces, ja ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem.

1.4. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt un papildināt Noteikumus. Aktuālā Noteikumu redakcija vienmēr ir publicēta Vietnē.

1.5. Pārdevējs apņemas izpildīt Pircēja pasūtījumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt Vietnes saturu, funkcijas un pakalpojumus vai pārtraukt Vietnes darbību.


2. DISTANCES LĪGUMS

2.1. Lietotājs apliecina Pārdevējam, ka ir izteicis vēlēšanos iegādāties Preces apstiprinot savu pasūtījumu. Pasūtījuma pieteikumu apstiprināšanas brīdī Pārdevējs apņemas piegādāt Lietotājam pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces. Puses apliecina, ka šāda vienošanās ir Distances līgums saskaņā ar patērētāju tiesību reglamentējošo normatīvo aktu.

2.2. Brīdī, kad no Pārdevēja tiek nosūtīts paziņojums par pasūtījuma apstiprināšanu, distances līgums starp Lietotāju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu.

2.3. Distances līgums ir spēkā līdz ir izpildītas visas saistības, kas izriet no distances līguma.


3. INTELEKTUĀLA ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Visas Vietnes autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tekstu, attēliem, noformējumu, logotipiem un citiem Vietnē esošajiem materiāliem ir Pārdevēja īpašums. Bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas Lietotājam nav tiesības izmantot Vietes intelektuālu īpašumu.


4. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

4.1. Pasūtījuma noformēšana notiek Lietotājam veicot sekojošus soļus: pie attiecīgā produkta jānospiež poga “Pievienot grozam,” augšējā labajā stūrī jāspiež poga “Apskatīt grozu,” atvērtajā logā jānospiež poga “Turpināt noformēt pirkumu”.

4.2. Nākamajā solī ir nepieciešams aizpildīt formu “Norēķinu informācija,” zemāk Lietotājam tiek dota iespēja izvēlēties vēlamo apmaksas un piegādes veidu.

4.3. Lietotājam ir precīzi jānorāda pasūtījuma noformēšanai nepieciešamie dati.

4.4. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.

4.5. Pārdevējs vienpusēji var nepieņemt apstrādei pasūtījumu, ja Lietotājs ir norādījis nepilnīgu informāciju par izvēlēto Preci vai saviem datiem.

4.6. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Lietotājam atlaides pirkumiem un piedāvāt Lietotājam pieņemt dalību akcijas programmās.

4.7. Vietnē Preces cenas tiek norādītas eiro (EUR) valūtā ar piemērotu PVN nodokli. Gadījumā, ja Vietnē tika norādīta neprecīza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs sazinās ar Lietotāju, lai piedāvātu anulēt vai apstiprināt pasūtījumu. Ja sazināties ar Lietotāju nav iespējams, pasūtījums automātiski tiek uzskatīts par atceltu un Lietotājam tiek atgriezti visi attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktie maksājumi.

4.8. Ja piegādes izdevumi nevar tikt aprēķināti iepriekš, Lietotājs tiks informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

4.9. Ja Lietotājam rodas jautājumi saistībā ar jebkādām darbībām Vietnē, Lietotājam ir jāsazinās ar klientu servisu pa e-pastu info@vorwartspharma.lv.


5. PREČU PIEGĀDE

5.1. Pasūtot Preces, Lietotājs var izvēlēties vienu no piedāvātiem Preču piegādes veidiem.

5.2. Preces piegādes laiks ir atkarīgs no pasūtījuma apmaksas, piegādes adreses un piegādes pakalpojuma sniedzēja darba, kurš nodrošina konkrēta pasūtījuma piegādi.

5.3. Gadījumā, ja Preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības pagarināt piegādes laiku vai atteikt piegādi Preces nepieejamības dēļ, sazinoties ar Lietotāju un vienojoties par vēlāku Preču piegādi vai citiem apstākļiem.

5.4. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad apstākļi nav atkarīgi no Pārdevēja.


6. PREČU ATGRIEŠANA

6.1. Lietotājam ir tiesības atgriezt pasūtītās Preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas dienas.

6.2. Preces atgriešana ir iespējama gadījumos, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.

6.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Lietotājam Preces atgriešanu, neatmaksājot Preces vērtību, ja Preces atgriešanas brīdī ir konstatēti Preces bojājumi – sabotājtas vai noņemtas etiķetes vai aizsardzības plēves, vai citi bojājumi.

6.4. Preces atgriešanas gadījumā, kas atbilst punktam 5.2., Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztās Preces vērtību, izņemot šīs Preces piegādes izmaksas.

6.5. Preces vērtība akcijas Precēm tiek atmaksāta atbilstoši akcijas Preču cenai par kādu tās tika iegādātas.

6.6. Lai veiktu Preces atgriešanu, Lietotājam ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz info@vorwartspharma.lv, ar tēmu “Preces atgriešana’’, norādot atriežamās Preces nosaukumu un pasūtījuma numuru.

6.7. Pieteikums tiek izkatīts 5 (piecu) darba dienu laikā un Lietotājam tiek nosūtīts aicinājums atgriezt preci uz Pārdevēja norādīto adresi.

6.8. Naudas atmaksa notiek 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atgrieztās Preces saņemšanas un tās ārējā izskata 5.2. punktam atbilstības izvērtēšanas.

6.9. Izdevumus, kas ir saistīti ar Preces atgriešanu sedz Lietotājs.


7. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

7.1. Pārdevējs nenes atbildību par tehniskiem, drošības un citiem Vietnes vai tehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana.

7.2. Vientē var būt izvietotas saites uz ārējām, trešo personu atbalstītām mājas lapām, kuras var sniegt papildu informāciju par produktiem. Pārdevējs nav saistīts ar ārējām tīmekļa vietnēm un neatbild par to saturu un funkcionalitāti.


8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Strīdi tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, kas tiek risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

8.2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.