SIA Vorwarts Pharma produktu iepakojums ir pārstrādājams

Zaļā punkta preču zīmes lietojums uz Latvijā iegādātas preces iepakojuma ir apliecinājums, ka tās ražotājs vai importētājs ir samaksājis valsts apstiprinātai ražotāju atbildības sistēmai (Latvijas Zaļais punkts) par izlietotā iepakojuma savākšanu un pārstrādi Latvijā. Rūpēsimies par vidi!